Nöffe appen

Nöffe er et verktøy for foreldre til å lære barn om penger og være den første introduksjon av penger for barn.

Det vil si at du kan legge til og trekke fra penger her inne i appen og sparegrisen reagerer umiddelbart. På den måten knyttes innsats og belønning tettere sammen og Nöffe legger til rette for et bedre samspill mellom foreldre og barn i hverdagen.