NÖFFE AS

Org. nr. 919 100 621 MVA

spare@noffe.no

Nöffe AS

co/ The Factory

Nedre Vollgate 3 

0158 Oslo

© NöFFE AS 2019. All Right Reserved.

0

Vi lærer barn om sparing og verdien av penger

VÅR VISJON

NöFFE er et norsk selskap som har som visjon å lære barn om sparing og verdien av penger.

NöFFE utvikler og designer hardware og software fra bunnen av, og vårt første produkt er en digital sparegris.